Speelstraten

Speelstraten geven kinderen, jongeren maar ook de volwassen bewoners meer ruimte. De straat wordt opnieuw een ontmoetingsplaats waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en volwassenen elkaar ontmoeten. Speelstraten zijn gewoon erg gezellig, leuk en veilig voor iedereen.

Een speelstraat wordt volledig afgesloten voor alle doorgaand verkeer met vaste openingsuren, meestal tussen 13 en 20 uur. Enkel de bewoners mogen nog met de wagen in de straat, maar dan enkel stapvoets. Op die manier is de straat weer helemaal voor de bewoners.

Je kan kiezen voor één van deze formules

Voor de paasvakantie --> aanvragen gesloten!

  • Aanvragen voor de paasvakantie (inclusief bewonersenquête of bewijs van bevraging buurtbewoners) dienen ons ten laatste te bereiken op maandag 14 maart 2022.
  • Laattijdige aanvragen kunnen niet meer aanvaard worden.

Voor de zomervakantie

  • Je kan een speelstraat maximaal 14 dagen per vakantiemaand organiseren: één vaste dag per week(end), 7 of 14 dagen na elkaar of één termijn van 7 of 14 dagen na elkaar in juli en één in augustus.
  • Het einduur van de speelstraat is eveneens bepaald op ten laatste 20 uur.
  • Speelstraten voor de maand juli dienen hun aanvraag in voor 1 juni.
  • Speelstraten voor de maand augustus dienen hun aanvraag in voor 15 juni.
  • Laattijdige aanvragen kunnen niet meer aanvaard worden.

Speelstraat aanvragen

Vraag een speelstraat aan

Opgelet: de documenten 'bewonersenquête' en 'brief buren aanvraag speelstraat' is een link naar een download. Bij het aanklikken van de link, wordt het document meteen op je computer gedownload en kan je dit terugvinden in de map 'downloads'.