Het verhaal achter Mechelen Kinderstad

Mechelen Kinderstad is geen loos begrip, maar een echt statement.

In een hartelijke, dynamische en verrassende stad voelen gezinnen met kinderen zich thuis. In de praktijk richt het kindvriendelijke beleid zich op twee doelgroepen: enerzijds de gezinnen die in Mechelen wonen, anderzijds de gezinnen die Mechelen bezoeken. Voor beiden is een specifieke aanpak nodig met een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod voor kinderen en hun gezin.

Gezins- en kindvriendelijkheid is een expliciet beleidsthema en loopt dan ook als een rode draad door het stedelijk beleid. We zorgen ervoor dat kindvriendelijkheid in actieplannen van de stadsdiensten aanwezig is. Dat doen we o.a. door de kinderen te erkennen als volwaardige medeburgers in de stad en stemmen we af op de noden en de leefwereld van kinderen en gezinnen.

Merk/citymarketing

Naast een historische stad is Mechelen ook een jonge stad. Mechelen Kinderstad is een merknaam die garant staat voor een kindvriendelijk Mechelen. Mechelen wil zich daarom verder ontwikkelen als dé kinderstad van Vlaanderen.

Mechelen Kinderstad moet actief gepromoot worden en op een aantrekkelijke, originele en speelse manier bekendheid krijgen. Dit doen we door meer visibiliteit te creëren en door consequent in vormgeving te zijn en alle acties onder dezelfde noemer te plaatsen.

Om onze ambitie nog meer te onderstrepen hebben wij sinds kort een echte mascotte, die Mechelen Kinderstad nog meer op de voorgrond zal brengen: Rommy Rombouts!

Rommy is een kleine guitige versie van onze geliefde Sint-Romboutstoren: hij is hartelijk, speels en zeer herkenbaar. Je zal hem in Mechelen kinderstad wel vaker tegenkomen! 

De geestelijke vader van Rommy is Rob Rijken. Rob nam als student van Thomas More deel aan de grote ontwerpwedstrijd die de stad in september/oktober 2014 organiseerde en waarvoor meer dan 500 ontwerpen werden ingezonden. Rommy werd gekozen door een professionele jury.

Openbaar domein

Mechelen heeft heel wat in petto voor kinderen: op zes locaties in de binnenstad zijn er kindvriendelijke installaties gekomen. Ze moeten aanleiding geven tot spel als onderdeel van de openbare ruimte.

De tijdloze, architecturale uitstraling is ook erg belangrijk zodat deze goed aansluit op het openbaar domein. Deze installaties moeten (internationale)gezinnen aantrekken.

Verder zijn er 69 speelpleintjes, 5 speelbossen, verschillende parken en een verkeerstuin waar je kan spelen en leren.

Evenementen

Naast de coördinatie van het kindvriendelijk beleid moet Mechelen Kinderstad zich blijven profileren door de organisatie van grotere evenementen bedoeld voor een breed en divers publiek.

Zo is er Sintstad, Mechelen Kinderstrand en een Speeldag die meer dan 20.000 mensen naar onze stad brengt.  

Naast eigen initiatieven, adviseert MK ook andere partners of verenigingen om evenementen kindvriendelijker te maken.

Partners

Het is niet alleen belangrijk dat Mechelen Kinderstad door stedelijke diensten wordt gedragen. Ook externe partners zorgen voor een boeiend aanbod én dragen de gezinsvriendelijkheid van Mechelen uit.

Het aanbod aan gezinsvriendelijke activiteiten en permanente werkingen is indrukwekkend en gevarieerd in Mechelen. Ook andere steden in Vlaanderen hebben een breed aanbod maar wat Mechelen uniek maakt is de uitzonderlijke concentratie van grote, gezinsvriendelijke spelers die niet enkel voor de eigen bewoners, maar ook voor de bezoekende gezinnen, een begrip zijn.

Mechelen profileert zich bovendien als een van de weinige kunststeden als een boeiende bestemming voor gezinnen met kinderen.  Je kan hier makkelijk een hele dag of meerdere dagen doorbrengen en je laten verrassen door al onze kindvriendelijke projecten, initiatieven en vrijetijdspartners waaronder Planckendael, het Speelgoedmuseum en Technopolis.

Horeca en handel

Samen met de lokale horeca bundelden we onze krachten om gezinsvriendelijke horecaproducten aan te bieden. Samen zoeken we naar haalbare voorzieningen en inspanningen zodat gezinnen zich nog meer welkom voelen. Ook handelaars krijgen een centrale plaats in dit kindvriendelijke verhaal. Jonge ondernemers worden gestimuleerd om meer in te zetten op gezinnen en de belevenisfactor.

Participatie: Kinderraad

We geven kinderen letterlijk en figuurlijk meer ruimte. Niet alleen speelruimte, maar ook inspraak in de verdere uitbouw van Mechelen. Het komt er op aan om creatief te zijn en hen niet enkel te betrekken bij de typische kinderthema’s. Hierbij beschouwen wij de Kinderraad als een volwaardige gesprekspartner.

Mechelen Kinderstad toetst om de paar weken met de kinderen uit de Kinderraad af hoe zij denken over de kindvriendelijkheid binnen de diverse beleidsdomeinen. Hoe zij, vanuit hun jonge leefwereld Mechelen ervaren en we de stad kunnen verbeteren, vernieuwen, aanpassen. We proberen hiervoor hun gezamenlijke kindercharter met 10 actiepunten als uitgangspunt te nemen.

We nemen kinderparticipatie mee op als belangrijk onderdeel binnen onze werking. Hier zullen we in de toekomst ook vaker op inzetten naar diverse wijken en buurten toe.

Bevraging bevolking + acties

Regelmatig toetsen we ook verschillende ideeën en initiatieven af met jonge gezinnen uit de Mechelse bevolking en organiseren we bevragingen.

Uit een grote bevraging die we in 2013 samen met de Gezinsbond deden werden meer dan 50 aangepaste toiletten in openbare gebouwen met een kleuter toiletbrilletje en een opstapje geïnstalleerd en daar bovenop nog een bijzonder kindertoilet in het stadhuis, nabij de Grote Markt. Er kwamen meer kindvriendelijke vuilnisbakjes op de speelpleinen, een buggy-reserveringssysteem, extra gezinsvriendelijke evenementen. Ook de Victor Veilig-signalisatiepoppen aan de scholen zijn het resultaat van deze bevraging .

In de toekomst zullen er nog diverse bevragingen plaatsvinden.

Label kindvriendelijke steden en gemeenten

In Vlaanderen bestaat met het Netwerk Kindvriendelijke Steden al een jarenlange betrokkenheid op de beweging en de initiatieven rond kindvriendelijkheid.

In 2014 ontvingen we het label van kindvriendelijk steden en gemeenten vanuit het VVJ. Een kindvriendelijke stad of gemeente is een gemeenschap die zicht ertoe verbindt de rechten van het kind te realiseren en te implementeren. Tegelijk kan kindvriendelijkheid gehanteerd worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt.

Kindvriendelijkheid is dan ook een toets voor een toegankelijke en open samenleving.