Wens je informatie of advies over een opvoedingsthema? Heb je nood aan een goed gesprek? Of ben je op zoek naar hulp maar weet je niet waar naar toe?

In de opvoedingswinkel kan je terecht met alle vragen over de opvoeding en ontwikkeling van je kind tussen 0 en 21 jaar. Een medewerker gaat samen met jou op zoek naar mogelijke oplossingen voor je vragen en bezorgdheden in één of meerdere gesprekken. Bovendien organiseert de opvoedingswinkels infoavonden en workshops voor ouders/opvoeders.