dsc_3649.jpg

Verkiezing jeugdprins(es) Mechelen 2020

Wie wordt Jeugdprins en –prinses 2020 van de stad Mechelen? 

Jaarlijks organiseert de carnavalsvereniging “Gilde De Knullen” onder auspiciën van de stad Mechelen en met medewerking van Mechelen Kinderstad, de verkiezing van de Jeugdprins en Jeugdprinses van de stad Mechelen.


Nu het nieuwe carnavalsseizoen begonnen is, is men op zoek naar kandidaten die willen deelnemen aan de verkiezing van de Jeugdprins en Jeugdprinses 2020 van de stad Mechelen. Deze verkiezing, welke voor de 45ste maal plaatsvindt, zal op een nog later te bepalen plaats en datum begin 2020 gehouden worden.


Iedere jongen en meisje kan, mits de toelating van de ouders, aan deze verkiezing deelnemen. Zij dienen min. 8 en max. 14 jaar oud te zijn en wonende in Groot-Mechelen of randgemeente. Voor deelname aan de verkiezing hoeft men over geen speciale kennis of vaardigheden te beschikken daar de verkiezing door louter geluksproeven gebeurt. Aan de verkiezing zijn verschillende prijzen verbonden en ook bij hun aanstelling krijgen de verkozenen nog enkele waardevolle prijzen.


De attributen m.a.w. de hoed of kroontje, de cape en de scepter worden door de carnavalsvereniging ter beschikking gesteld.


Kandidaturen kunnen tot 22 december 2019 ingezonden worden op het volgende adres: Blarenberglaan 9 te 2800 Mechelen of via e-mail deknullen@gmail.com .
Voor verdere informatie kan men terecht bij de voorzitter Aerts Jean – Tel. 015/20.30.58 en bij Willems Elza – Tel. 015/20.66.50.

 

Meer informatie

Contacteer de voorzitter Aerts Jean - T 015 20 30 58 of

Willems Elza - T 015 20 66 50