met kinderen (0 - 21 jaar)

Opvoedingswinkel

Wens je informatie of advies over een opvoedingsthema? Heb je nood aan een goed gesprek? Of ben je op zoek naar hulp maar weet je niet waar naar toe?

In de opvoedingswinkel kan je terecht met alle vragen over de opvoeding en ontwikkeling van je kind tussen 0 en 21 jaar.  Een medewerker gaat samen met jou op zoek naar mogelijke oplossingen voor je vragen en bezorgdheden in één of meerdere (online) gesprekken. Bovendien organiseert de opvoedingswinkels infoavonden en workshops voor ouders/opvoeders.

Openingsuren:

Dinsdag: 9u30 - 12u
Woensdag: 9u30 - 12u en 13u - 16u30
Donderdag: 13u - 16u30

of andere momenten op afspraak.

Van 15 juli tot en met 15 augustus en de kerstvakantie enkel op afspraak.

Sociaal Huis- Huis van het Kind

Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
T 015 44 52 42
E opvoedingswinkel@mechelen.be
W www.mechelen.be/opvoedingswinkel


Eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsycholoog is er voor vragen over de psychosociale, emotionele en/of psychische ontwikkeling/gezondheid van een kind, jongere, gezin of met betrekking tot het (aanstaande) ouderschap.

De eerstelijnspsycholoog biedt vlot toegankelijke en kortdurende zorg aan kinderen en jongeren met een psychologische hulpvraag en aan hun ouders of gezin. Zo sporen we problemen sneller op en verlenen we preventieve zorg, want "vroeg begonnen, is half gewonnen!".

Afspraken vinden plaats in het Huis van het Kind ism CGG De Pont. 

Meer informatie


Spreekuur Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag hervormd en spreken we van een groeipakket voor elk kind. Ben je zwanger en wil je aansluiten bij een kinderbijslagfonds? Heb je vragen over de kinderbijslag? Kom dan langs tijdens het spreekuur, elke donderdag van 13u tot 16u in Huis van het Kind (uitgezonderd julie en augustus). Meer info: www.groeipakket.be

i.s.m. Infino, Myfamily, Kidslife, FONS en Parentia


Speelgoed-en boekenruil

In het Huis van het Kind vind je ruilkasten met kinderboeken en speelgoed. Iedereen is welkom om te komen ruilen! Heb je opgeruimd en heb je speelgoed en/of kinderboeken die niet meer gebruikt worden, schenk ze dan aan de ruilkast! (Let op! Knuffels aanvaarden we niet.)

Alle werkdagen toegankelijk tijdens de openingsuren van Sociaal Huis- Huis van het Kind.


Steun Op Maat

Steun Op maat is een project van de Lage Drempel, een kansarmoedevereniging in Mechelen en biedt ondersteuning aan kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar. Vrijwilligers gaan regelmatig langs bij deze gezinnen.

T  015 34 43 77
E caninas.steungezinnen@gmail.com
W www.delagedrempel.be