Mechelen pleegzorggemeente

Twee op drie aanvragen voor een pleeggezin in Vlaanderen kunnen niet positief beantwoord worden omdat er te weinig pleeggezinnen zijn. Jaarlijks kunnen ongeveer 500 kinderen of jongeren daardoor niet in een pleeggezin opgevangen worden. Sinds 2017 draagt Mechelen het label pleegzorggemeente. We dragen pleegzorg een warm hart toe. Samen met Pleegzorg Vlaanderen vragen we aandacht voor pleegzorg.

Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg Vlaanderen is er voor iedereen die bij pleegzorg betrokken is: pleegkinderen, pleeggasten, ouders, pleeggezinnen, gastgezinnen en pleegzorgdiensten. Daarnaast zetten ze ook het brede verhaal rond pleegzorg in de kijker. Via sensibiliseringsacties vragen ze aandacht voor pleegzorg en stimuleren ze mensen om zich als pleegouder te engageren. Op hun website ontdek je wat ze doen en hoe ze je kunnen helpen.

Infoavonden Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg is niet op 1,2,3 uitgelegd, bovendien bestaan er verschillende vormen van pleegzorg. Daarom organiseert Pleegzorg Vlaanderen regelmatig infoavonden. Tijdens de infoavond krijg je een juist beeld over wat pleegzorg is en op welke manier pleegzorg een plaats kan krijgen in jouw leven. De infoavonden zijn vrijblijvend. Kandidaat-pleegouders hebben over de hele lijn de vrijheid om hun voorkeuren te uiten en zich op elk moment te bedenken of terug te trekken. Ben je nu al overtuigd om pleegouder te worden? Ook dan begin je met een infosessie, want het is tegelijk de eerste stap van het voorbereidingstraject. De data in Mechelen vind je terug op de website. https://www.pleegzorgvlaanderen.be/kalender