Speelstraten aanvraagformulier

Door dit aanvraagformulier in te vullen, vraag je een speelstraat aan tijdens de paas- of zomervakantie.

Indien je de voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een speelstraat wil nalezen, kan dit alvast op de website.

Respecteer zeker de deadline voor aanvragen van een speelstraat. Laatijdige aanvragen kunnen niet aanvaard worden.

Is het de eerste keer dat je een speelstraat inricht? Gelieve dan de bewonersenquête af te nemen bij de buren uit jouw straat. Gebruik deze brief om je buren te informeren als je ooit al een speelstraat hebt ingericht.

**OPGELET** bovenstaande doorverwijzingen 'bewonersenquête' en 'brief buren aanvraag speelstraat' is een link naar een download. Bij het aanklikken van de link, wordt het document meteen op je computer gedownload en kan je dit terugvinden in je map 'downloads'.

Speelstraten aanvraagformulier

Info en data speelstraat

Ik vraag een speelstraat aan voor de: *
Start en einde speelstraat *
De speelstraat start en eindigt om *
Van
Tot

Samenstelling van het straatteam (5 meters en/of peters)

  • De meters en peters zijn meerderjarig, zorgen dagelijks voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken en houden toezicht op de speelstraat.
  • Zij zijn een aanspreekpunt voor de buurt, maar zij zijn NIET verantwoordelijk voor spelende kinderen. De ouders blijven verantwoordelijk (een verzekering door de stad wordt voorzien).
  • Nieuwe speelstraten moeten een bewonersenquête bezorgen. Andere straten kunnen werken met een voorbeeldbrief.

Meter/peter 1

Adresgegevens 1

Meter/peter 2

Adresgegevens 2

Meter/peter 3

Adresgegevens 3

Meter/peter 4

Adresgegevens 4

Meter/peter 5

Adresgegevens 5

Aanvraag materiaal

Ik wens een Rommy's speelkoffer aan te vragen (onder voorbehoud van de beschikbaarheid) *

Ondertekening

Akkoord procedures en voorwaarden *