De jeugddienst wil via de ZAP kinderen samen met jongeren laten spelen in een aangepaste, uitdagende en toch veilige omgeving, met aandacht voor speelkansen voor ieder kind. Waarbij ze kinderen, tieners en jongeren in een rijke omgeving laten spelen en ontdekken als doel hebben. Dit op een daartoe ingericht speelplein en met aandacht voor de speelkansen, talenten en interesses van iedereen.

Wij zijn een laagdrempelige werking die openstaat voor iedereen, met aandacht voor diversiteit. Zowel binnen de animatorenploeg als bij de kinderen.

Spelen & vrije tijd

Wij willen kinderen de ruimte geven om ECHT te spelen. We bieden een balans tussen vrij spel, met een open speelaanbod, en begeleide activiteiten. Het vrij spelen van kinderen is immers essentieel voor de ontwikkeling van hun creativiteit en hun leer- en aanpassingsvermogen. Vaardigheden die belangrijk zijn in onze snel evoluerende samenleving. Tot slot is ons uitgangspunt dan kinderen zelf vorm geven aan hun vrije tijd binnen de ZAP. Ze kiezen dus zelf waar ze zin in hebben. 

Geëngageerde jongeren 

Wij willen jongeren leren om verantwoordelijkheid te nemen in concrete situaties. Hen laten ervaren dat engagement belangrijk is voor hun ontwikkeling en voor onze samenleving. En zo de ruimte geven om te groeien. Jongeren zetten zich hiervoor in als gemotiveerde en gekwalificeerde animatoren. Waarbij ze zelf kiezen welk engagement ze aan gaan. 

Indien ze zich niet brevetteren, kunnen ze wel ingeschakeld worden als vrijwilliger op evenementen van de jeugddienst. Ze krijgen voornamelijk logistieke taken om de veiligheid voor de aanwezige kinderen te voorzien. Indien ze wel voor hun attest animator gaan, kunnen jongeren doorgroeien van stagiair-animator tot hoofdanimator en uiteindelijk tot coördinerende jobstudent van de ZAP.

Stuurgroep

Daarnaast krijgen al deze jongeren de kans om in de ZAPwerkgroep aan te sluiten. Zo krijgen ze inspraak in en mogen ze beslissingen nemen over de ZAP. We starten elk jaar met een nieuwe werkgroep vanaf september. Elke jongere die in het verleden als animator op de ZAP heeft gestaan, mag deel uitmaken van de ZAP werkgroep.

Streefdoel jeugddienst

De jeugddienst streeft naar:

  • Een kwalitatieve en diverse begeleiding op het speelplein;
  • Uitdagende en fantasierijke speelimpulsen voor kinderen;
  • Het opleiden van jongeren tot animatoren voor begeleiding van kinderen tijdens de ZAP-werking en evenementen Mechelen Kinderstad;
  • Een laagdrempelige speelpleinwerking, toegankelijk voor alle kinderen, tieners en jongeren (uiTpas met kansentarief, gelegen in centrum Mechelen, geen grote groep kinderen, laagdrempelige cursus animator);
  • Een veilige leeromgeving voor jonge animatoren;
  • Een uitdagende omgeving voor kinderen om spelenderwijs de wereld te ontdekken;
  • Participatie en inspraak van de jongeren om de richting van de ZAPwerking te bepalen.