Verhaal Mechelen Kleurt

Mechelse kinderen willen meer diversiteit in boeken en strips

Tijdens een brainstorm rond het thema racisme merkte de Mechelse kinderraad op dat er weinig diversiteit bestaat in kinder- en jeugdboeken of in strips. De personages zijn geen weerspiegeling van de maatschappij, vonden ze. Daarop hebben we vanuit de stad een vragenlijst opgesteld, die werd beantwoord door een 100-tal kinderen. Uit deze bevraging blijkt dat 61% zich niet herkent in boeken of strips en slechts 6% bijleert over andere culturen in boeken. Op de vraag wie het hoofdpersonage zou zijn in een zelfgeschreven verhaal kiest de meerderheid voor een meisje.

Naar aanleiding van de dag tegen racisme hebben enkele Mechelse kinderen hier alvast hun mening rond gegeven. Stad Mechelen is dan ook met dit signaal aan de slag gegaan.

Literatuur als spiegels en vensters

Verhalen zijn een weerspiegeling van wat er zich in de samenleving afspeelt. Elk verhaal geeft een wereldbeeld mee aan de lezer. Zo zijn ook jeugdboeken een spiegel van de maatschappij en een venster voor te ontdekken nieuwe werelden. De maatschappij is divers, maar die diversiteit wordt nog onvoldoende weerspiegeld in het boekenlandschap.

Boeken en strips zijn voor kinderen een belangrijk venster op de wereld, maar als dat venster maar een bepaald deel toont, dan beperken we ook letterlijk de blik van onze kinderen op die wereld.

Onbewust vertellen personages iets over hun positie in de samenleving, over wie zij zijn en kunnen worden. Het is pas door onze samenleving in al zijn diversiteit in beeld te brengen dat iedereen zich kan herkennen en ook erkend voelt. En nog belangrijker: dat diversiteit “normaal“ is.

Er is nood aan meer nuance en veelzijdigheid in de personages en verhaallijnen.