Het Kindercharter

Kindercharter

Uit alle voorgestelde superideeën heeft Mechelen Kinderstad een chartervoorstel opgemaakt waarrond de Kinderraad de komende twee schooljaren zal werken. Dit charter bestaat uit 19 actiepunten, onderverdeeld in thema’s. De actiepunten kunnen nog evolueren gedurende de bestuursperiode van deze Kinderraad.

Hieronder alvast enkele van de speerpunten voor deze bestuursperiode van de Kinderraad:

 

  • We houden een jaarlijkse museumdag waar kinderen hun zelfgemaakte kunstwerken mogen tonen.
  • De nieuwe jeugdbib is een bijzondere plek waar kinderen betrokken worden in diverse avonturen.
  • We maken een sportieve Mechelen Move die we jullie met plezier aanleren.

  • Er mag niet meer gerookt worden in sport- en spelomgevingen waar kinderen aanwezig zijn.

  • Rommy-straatnaambordjes met speelopdrachten in verschillende straten.

  • Alle kinderen moeten meer buitenspelen.

  • Milieuvriendelijke speeltuinen met speeltuiogen gemaakt van gerecycleerde materialen.

  • Alle kinderen zijn gelijk in Mechelen Kinderstad, daarom besteden we meer aandacht aan kinderarmoede.

  • We zetten in op fietsveiligheid en zetten oversteekplaatsen op een unieke manier in de kijker.