De eerstelijnspsycholoog (ELP)

De ELP biedt vlot toegankelijke, kortdurende zorg (gemiddeld. 5 gesprekken). De ELP tracht op deze manier snel problemen op te sporen en zo preventief mogelijk gezinnen zorg te verlenen. Deze zorg is gericht op het verhogen van de veerkracht, zelfredzaamheid en autonomie van het gezin, ouders en/of het kind/jongere. Wanneer er binnen de kennismaking wordt gevoeld dat er toch meer ondersteuning nodig is, zoekt de ELP naar de gepaste hulp en doorverwijzing.

Telefoonnummer: 015 44 52 42 of 0470 99 18 77

mail: elp.mechelen@cggdepont.be

adres: Huis van het Kind Mechelen (Lange Schipstraat 27)

voor wie? gezinnen od individuele jongeren. vanaf de zwangerschap tot 18 jaar

kostprijs: gratis

website: https://www.jeugdhulptrawant.be/1gezin1plan.php 

 

Zowel jongeren, ouders als verwijzers kunnen gezinnen aanmelden bij de ELP 1 gezin 1 plan Trawant.