CKG Betlehem (Centrum voor Kinderzorg- en gezinsondersteuning)

CKG Betlehem (Centrum voor Kinderzorg- en gezinsondersteuning)

Het CKG verleent zorg aan alle gezinnen met jonge kinderen tussen 0 en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of vragen hebben betreffende de opvoeding van hun kind(eren). Elk gezin kan vrijwillig beroep doen op het aanbod.

CKG Mechelen
Edgard Tinellaan 2b
2800 Mechelen

T 015 44 67 67

W www.ckgbetlehem.be